Ֆինանսական հաշվետվություն

Հաշվետվություն դրամական միջոցների հոսքերի մասին 01.01.2018-01.10.2018

Հաշվետվություն շեղումների մասին 01.01.2018-01.10.2018

Հաշվետվություն փաստացի ցուցումների շեղումների մասին

Scan Հաշվետվություն 01.01.2018-01.07.2018

Scan Հաշվետվություն

Scan Եռամսյակային հաշվետվությունները

Scan

Scan Հաշվետվություն դրամական միջոցների հոսքերի մասին

2018թ.-տարեկան-բյուջեի-նախագծի-նախնական-տարբերակ

Scan Հաշվետվություն

Երկրորդ եռամսյակի ֆինանսական հաշվետվություն

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Հաշվ. 1Ֆինանսական հաշվետվություն